Rada Sołecka 2015-2019

Kadencja 2015-2019

Rada Sołecka

 1. Kluczny Damian – Sołtys
 2. Koppe Werner – przewodniczący Rady Sołeckiej
 3. Dzięcielewski Marek – skarbnik Rady Sołeckiej
 4. Fornol Mariusz – sekretarz Rady Sołeckiej
 5. Bujak Krzysztof – członek Rady Sołeckiej
 6. Freier Rafał – członek Rady Sołeckiej
 7. Hutka Katarzyna – członek Rady Sołeckiej
 8. Król Damian – członek Rady Sołeckiej
 9. Krzewica Agnieszka – członek Rady Sołeckiej
 10. Potok Jerzy – członek Rady Sołeckiej

Komisja Rewizyjna

 1. Suslik Dawid – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Gaida Dorota – członek Komisji Rewizyjnej
 3. Loga Krystian – członek Komisji Rewizyjnej