Rada Sołecka 2024-2029

Kadencja 2024-2029

Rada Sołecka

 1. Potoniec Joanna – przewodnicząca Rady Sołeckiej
 2. Czupała Dawid – członek Rady Sołeckiej
 3. Dzięcielewski Marek – członek Rady Sołeckiej
 4. Freier Rafał – członek Rady Sołeckiej
 5. Galowy Sebastian – członek Rady Sołeckiej
 6. Jagusz Andrzej – członek Rady Sołeckiej
 7. Jaszkowic Katarzyna – członek Rady Sołeckiej
 8. Jaszkowic Łukasz – członek Rady Sołeckiej
 9. Kasztelan Anna – członek Rady Sołeckiej
 10. Koppe Magdalena – członek Rady Sołeckiej
 11. Król Damian – członek Rady Sołeckiej
 12. Smieszek Damian – członek Rady Sołeckiej

Sołtys – Damian Kluczny